Περιγραφή

ο Ναός του Απόλλωνος ίσταται μεταξύ μύθου & πραγματικότητος… αιθερίου & σταθερού… ιδανικού & υλικού… θεϊκού & ανθρωπίνου… ιστορίας & συμβολισμού… μυστηρίου & αληθείας… ό εστί το φιλοσοφικό & πνευματικό σύστημα των Ολυμπίων Θεών, η Προγονική μας Κληρονομία: το ΠΑΝΘΕΟΝ!

 Απόλλων = Απέλλων (δωρική, η παλαιοτέρα): Άπω+Ελ (= φώς)+λούων = Υπερκοσμία Ακτινοβολία =η εσωτερική αίσθηση αντιλήψεως φορτιζομένη με την βοήθεια του Ηλίου…

 Ναός, Νούς, Ναύς… Τέμπλον >Τέμενος > τέμνω = νοητό πλοίον, μία τομή επί γής με Θεία Παρουσία…

 ο Ναός καλωσορίζει όλους τους επιδεξίους & αγνοίς κινήτροις ωθουμένους καλλιτέχνας, σκεπτικιστάς, επιστήμονας, & ακτιβιστάς όπως: μουσικούς, τραγουδιστάς, χορευτάς, γλύπτας, ζωγράφους, ποιητάς, συγγραφείς, ηθοποιούς, σκηνοθέτας, παραγωγούς, σχεδιαστάς, δίσκο-ιππείς (ντι τζέις), μοντέλα, φωτογράφους, φιλολόγους, φιλανθρώπους, φιλοσόφους, ρήτορας, δημοτικιστάς & καθαρευουσιάνους, αρχαιολάτρας, αστρονόμους, αστρολόγους, αρχιτέκτονας, αισθητικούς, εφευρέτας, οικολόγους, ερωτικούς, αμφιθαλείς, φιλοξένους ξενοδόχους, αγρότας, ισορροπημένους ιχθυοκρεατοφάγους, φυτοφάγους, γιόγκις, προφήτας, ενδιαμέσους, θεραπευτάς, ενορατικούς, αγαθά πνεύματα, πεφωτισμένους πολεμιστάς, γυμναστάς, αθλητάς, χειμερινούς κολυμβητάς, τιμίους ιατρούς / δικηγόρους & μηχανικούς, γονείς, παιδιά, κατοικίδια ζώα, πουλιά, πρωθυπάρξεις…

… όλο το φάσμα των “Εννέα Μουσών” δηλαδή…

… διπλοπρόσωποι πολιτικοί, λαίμαργοι μονάρχες, δικτάτορες, επιζήμιοι τοις κοινοίς διαπλεκόμενοι, δογματικοί / φανατικοί ιερείς, συμπλέγματος μεσσία ασθενείς, ωτόκλειστοι θρησκόληπτοι, σατανιστές, ρατσιστές, άκαρδοι βρώμικα πλούσιοι & φραγκοφονιάδες, σωβινιστικά γουρούνια, μισογύνιδες / μισάνθρωποι / παιδεραστές, αδιαπραγμάτευτοι ακαδημαϊκοί, φάλτσοι τραγουδιστές, κοινωνικά πτώματα, καπνο / οινοπνευματο / φαρμακοκαταχρήστες, σαβουροφάγοι, τυφλοί ατζαμήδες οδηγοί, γραφειοκράτες, εμπρηστές, ανέντιμοι εν παντί χώρω επιστημών & εμπορίου, σκύλλες, κατά συρροήν δολοφόνοι & όλοι οι εκ φύσεως κακούργοι εξαιρούνται επί του παρόντος λόγω της φιλοσοφίας του Ναού όπως επικεντρωθεί σε οικολογικώς & κοινωνικώς φιλικά διακειμένους ανθρώπους, ζώα, προϊόντα, πρακτικές, εφευρέσεις, ιδανικά, προθέσεις…

… ο Αλέξανδρος Χάχαλης καθιέρωσε τον Πολιτιστικό Οργανισμό ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΑΟΣ
 …ίνα συµβάλλει στην αποκατάστασι της ιστορικά διαστρεβλωµένης και πνευµατικά κακοποιηµένης Ελληνικής Συνειδήσεως στην αυθεντική της µορφή… μμμ… εδώ είναι που αρχίζει το πρόβλημα… γνησία καταγωγή, αλυσίδες αίματος, κατάλοιπα, παράδοσις, ελαστικότης, αντικειμενικότης, ιστορικά αποδεδειγμένα  γνήσιες πληροφορίες: εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση καθ’ όσον τόσα πολλά έχουν καταστραφεί και η καταστροφική μανία ακόμη δεν έχει πιάσει πάτο… υπάρχουν τόσα πολλά ν’ αλλοιωθούν, μεταλλαχθούν, παραποιηθούν, διαστρεβλωθούν, κακοποιηθούν, παρεξηγηθούν, υποτιμηθούν, εξαφανισθούν, αγνοηθούν… μελετηθούν, εμπεδωθούν, εξασκηθούν, εφαρμοσθούν, μοιρασθούν, μεταλαμπαδευθούν, εκτιμηθούν, βιωθούν, εορτασθούν, δημιουργηθούν…

ίνα δώσει έμφασι στην ζωτικής σπουδαιότητος επείγουσαν αναβίωσι και εξάσκησι των Αρχών των Πνευματικών μας Προγόνων οί συνέβαλλαν στη δημιουργία του Ελληνικού “Θαύματος” όχι μόνον τό της Κλασσικής Εποχής (8ος-3ος αι. πκε) αλλά και άλλων πολύ παλαιοτέρων

(42000 – 10000 – 4000 πκε)… και αυτό είναι πλησιέστερο στην Πραγματικότητα… ή Μύθο… ή… στο άριστο μήνυμα στην είσοδο του Δελφικού Ιερού του Απόλλωνος: ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ! ΄Ενας μονόδρομος προς την αυτογνωσία και αληθινή επφώτισι… ο Ναός του Απόλλωνος θέτει ερωτήσεις άγουσες την συνείδησι της ανθρωπότητος προς την μεγαλειότητα της κληρονομιάς της… στον ψυχικό και νοητικόν εμπλουτισμό κατά το μέγιστον δυνατόν… ίσως τότε καθαρίσει ο πλανήτης και η κοινωνία να πλησιάσει αυτήν που εδημιούργησε τον “Χρυσούν Αιώνα” της Ελλάδος… και άλλους πρίν… αλλαχού… και μετά την επομένη μέρα… μήνα… χρόνο… αιώνα… χιλιοετηρίδα… εποχή… μέγα ενιαυτό… διάσταση…