ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ!

Μαραθών: 2500 Έτη Φωτός!
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ

Επίγραμμα Σιμωνίδου