ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΠΥΡΑΕΙΖΩΟΝ”

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΠΥΡΑΕΙΖΩΟΝ” για τον Ηράκλειτο, στην Μοντόπολη της Ιταλίας με την διάσημη σοπράνο Δήμητρα Θεοδοσίου